Wordt vriend van het Sint Lambertuskerkje
Sinds 2004 heeft het Sint Lambertuskerkje de status van Rijksmonument. Deskundig onderhoud en renovatie zijn van levensbelang voor het voortbestaan van het gebouw. Om het kerkje ook voor publieke functies nog geschikter te maken moet een aantal voorzieningen worden getroffen.

De Stichting Vrienden van het Sint Lambertuskerkje heeft ten doel de instandhouding van het kerkgebouw en het perceel waar het gebouw op staat alsmede het bevorderen van een passend gebruik daarvan. De stichting probeert haar doel te bereiken door het werven van "vrienden" ter ondersteuning van alle zaken die voor het kerkje van belang zijn. Getracht wordt om ten minste een maal per jaar een bijeenkomst te houden met vrienden en bestuur om de vrienden te informeren over zaken die, direct of indirect, interessant of van belang zijn. Ook uw steun als "vriend" is van harte welkom.

Indien u de doelstelling van de Stichting Vrienden van het Sint Lambertuskerkje wilt steunen, dan kunt u de antwoordkaart uitprinten, invullen en opsturen.

Bankrekening
NL25RABO01453.02016
t.n.v. St. Vrienden Lambertuskerkje
Jaarrekening
U kunt hier de Jaarcijfers 2017 inzien.
U kunt hier de Jaarcijfers 2018 inzien.